Praktijkondersteuners

 

Monique Leijen                Ellen Verhoeven                Lenny

   Monique Leyen                       Ellen Verhoeven                    Lenny van Halteren

 

 

Monique Leyen-Prevoo, Ellen Verhoeven en Lenny van Halteren zijn gediplomeerde praktijkondersteuners en hebben zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Het gaat hierbij om mensen met diabetes mellitus type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten (waaronder hoge bloeddruk). Daarnaast begeleiden zij mensen die willen stoppen met roken en houden zij zich bezig met ouderenzorg en preventie.

Praktondersteuners geven voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren diverse onderzoeken en controles uit.

 

Monique, Ellen en Lenny werken nauw samen met de huisartsen en – zo nodig – met de specialist of gespecialiseerd verpleegkundige in het ziekenhuis, de diëtiste, de podotherapeut en de fysiotherapeut.

Ellen werkt op maandag en dinsdag, Monique op donderdag en vrijdag en Lenny op dinsdag en donderdag.

 

 

Praktijkondersteuner GGZ

Esther

Esther de Leur is psycholoog NIP en psychotherapeut i.o. Esther beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Naast signaleren, diagnosticeren en bemiddelen, behandelt zij met behulp van voelen, denken en het lichaam, psychische klachten. Dit is altijd een combinatie van praten, luisteren en doen. Esther behandelt patiënten die bij de huisarts in behandeling zijn. Zo kunnen mensen in een vertrouwde omgeving terecht voor korte of soms langdurige begeleiding of behandeling.
Esther werkt nauw samen met de huisartsen en zorgt zonodig voor een goede doorverwijzing. Zij werkt op maandag en donderdag.

 

 Margret de Lange

Margret de Lange heeft ruime ervaring in de specialistische GGZ als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Sinds zomer 2018 is zij ook werkzaam in Gezondheidscentrum Zielhorst en werkt daar nauw samen met de huisartsen en andere praktijkondersteuners. Zij heeft expertise op het gebied van angst- en depressieve klachten, persoonlijkheidsproblemen, het reguleren van emoties en het daarbij vastlopen in het contact met anderen. Zij geeft individuele en groepstherapie. Daarnaast is haar aandachtsgebied de langdurie, hardnekkige psychische klachten en het daarmee om leren gaan.

 

Naast de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige deed ze een aantal therapieopleidingen zoals directieve therapie, dialectische gedragstherapie, schetherapie, mindfulnesse en acceptance en commitment therapie.

 

Werkzaamheden:

  • probleeminventarisatie
  • kortdurende behandeling
  • langer durende behandeling/begeleiding

Methode:

  • individuele gesprekken met de mogelijkheid de omgeving erbij te betrekken
  • samenwerking met het wijkteam (maatschappelijk werk, jeugdzorg, gezinszorg, wijkverpleging)
  • zo nodig doorverwijzing naar de basis- of specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (voor kortdurende psychologische hulp, psychiatrische behandeling of psychotherapie).

Margret werkt op maandag en woensdag.

 

 

 

 

Contact

Telefoon 033 - 4558777
 

Huisartsenpraktijk Zielhorst

Trombonestraat 123
3822 CW Amersfoort
Telefoon:
033 - 4558777
Fax:
033-4572944
:
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving